Onze Boerderij

Wij kweken plantaardige producten en er zijn ook diverse soorten dieren aanwezig.

De Teelt van uw voedsel op ons bedrijf

De basis voor sterke gezonde planten is een vruchtbare bodem op natuurlijke basis. Door gecomposteerde mest van het eigen vee, en een ver doorgevoerde vruchtwisseling en optimale grondbewerking in eigen beheer, ontstaat een rijk bodemleven. Met onze duurzame landbouwmethode bereiken we dat onze gewassen met beperkte hoeveelheden mineralen kunnen groeien en schoon grondwater overlaten aan onze toekomstige generatie. Ook hebben wij minder last van teveel regenval of droogteperiodes. Door actief bodemleven wordt CO2 vastgelegd in de organische stof in onze bodem. Wij werken klimaatbestendig.

De Dieren

Er zijn op de Hooge Weyer diverse diersoorten aanwezig die een bijdrage leveren aan een vruchtbare bodem. Wij zijn een kringloopbedrijf, onze plantenresten en onze gecomposteerd strorijke mest gaat naar ons land.

Het voer voor onze dieren komt grotendeels van ons eigen land. De dierenverblijven op onze boerderij zijn ingestrooid met eigen strooisel. Er zijn geen roostervloeren of drijfmest. De dieren genieten voldoende ruimte, licht en ventilatie voor een optimale gezondheid. Bij goed weer kunnen alle dieren naar buiten.

Wij hebben een kudde met Blonde d`Aquitaine runderen. Op natuurlijke wijze fokken onze dieren hun nakomelingen die tot volwassen leeftijd op onze  boerderij leven. De melk is voor de kalfjes die bij hun moeder zogen. Wij selecteren regelmatig dieren voor de slacht, vleespakketten kunnen na afspraak opgehaald worden op onze boerderij. Ons zuivere vlees blijft altijd vrij van alle E-nummers.

 

De Hooge Weyer

Bekijk onze producten